woensdag, 28 februari 2018 07:51

Veiligheidsmonitor 2018

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie, die in 2019 worden opgemaakt.

 

Laatst aangepast op woensdag, 28 februari 2018 07:56
woensdag, 21 februari 2018 14:49

Grote controleactie drugs in Vilvoorde

Op woensdag 21 februari organiseerde de politiezone Vilvoorde-Machelen een grootschalige controleactie gericht op druggebruik en -handel in de omgeving van het station te Vilvoorde. De actie kaderde volledig binnen het integraal veiligheidsbeleid van de stad en is het resultaat van een nauwe samenwerking met verschillende partners binnen de veiligheidsketen.

 

Laatst aangepast op woensdag, 21 februari 2018 14:52
dinsdag, 19 december 2017 07:45

Geef de dief geen reden tot feesten!

De feestperiodes zijn weer in het land! Een dief ziet hier zijn kans schoon om toe te slaan. Geef hem geen reden tot feesten met zijn gestolen buit en volg deze preventietips.

Laatst aangepast op dinsdag, 19 december 2017 07:56

Het parket Halle-Vilvoorde laat in een persbericht van 24 november weten dat een verdachte aangehouden werd in de zaak rond de verkrachting van 3 september 2016. We geven hieronder het persbericht integraal weer:

"Op zaterdag 3 september 2016 werd een toen 43-jarige vrouw slachtoffer van een brutale verkrachting, langsheen het wandelpad Schoewever te Vilvoorde. Het slachtoffer heeft hier blijvende letsels aan overgehouden.

Dankzij de analyse van een DNA-spoor en een positieve match in de DNA-databank, kon de verdachte na 14 maanden geïdentificeerd worden. Het betreft een 44-jarige man, die door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel werd geplaatst en in verdenking gesteld voor verkrachting met foltering.  

De Raadkamer heeft de aanhouding intussen bevestigd. In het belang van het onderzoek zal er voorlopig geen verdere informatie worden meegedeeld."

 

Laatst aangepast op vrijdag, 24 november 2017 09:19

 

Van 23 tot 29 oktober 2017 loopt in België de nationale campagne tegen woninginbraken “1-dag-niet”, met als hoogtepunt de actiedag van 27 oktober 2017.

 Ook in de politiezone Vilvoorde-Machelen worden regelmatig inbraken gepleegd. Daarom kan de politiezone deze dag niet voorbij laten gaan zonder een extra inspanning te leveren.

 

Laatst aangepast op woensdag, 25 oktober 2017 15:21

De politiezone VIMA is op zoek naar een nieuwe collega om de wijkpolitie te ondersteunen, meer bepaald een burger-personeelslid (CALOG) niveau C.

Tot het takenpakket behoren o.a. het te woord staan van burgers aan het onthaal en telefonisch; je zorgt daarbij voor een correcte doorverwijzing naar de bevoegde diensten en levert de nodige documenten af aan burgers.

Daarnaast verzorg je ook enkele administratieve taken zoals klassement van documenten, briefwisseling verwerken en beheer van verloren voorwerpen,...

Het functieprofiel, de aanwervingsvoorwaarden en de inschrijvingsmodaliteiten zijn terug te vinden op de website van jobpol onder het wedstrijdnummer  S 6729 N 17 03.

Datum van aanwerving is te bepalen met de kandidaat.

Werkplaats : Woluwestraat 1 te Machelen/

Uiterste inschrijvingsdatum : 13 oktober 2017

Het aantal kandidaturen wordt gelimiteerd op 25, wees er dus snel bij. Enkel via www.jobpol.be kan je je kandidatuur geldig indienen.

Laatst aangepast op vrijdag, 22 september 2017 14:15
dinsdag, 12 september 2017 08:37

Incovo ontdekt fraude met valse afvalzakken

De lokale politie is een zoektocht gestart naar verdachten van vermoedelijke fraude met grote, bruine afvalzakken van de intercommunale Incovo. Het is de intercommunale die het gebruik van de valse afvalzakken tijdens een routinecontrole ontdekte en aan de alarmbel trok. Incovo afvalzakken zijn beveiligd tegen namaak waardoor valse exemplaren bij dergelijke controles snel opgespoord worden.

De valse huisvuilzakken zijn al enkele maanden in omloop, maar in het belang van het onderzoek werd dit nog niet bekend gemaakt. De valse afvalzakken werden – voor zover bekend – tegen dezelfde prijs verkocht als echte zakken. Waar bij de gewone Incovo-zak de opbrengst van de afvalzak grotendeels dient om de kost van de afvalverwerking te dekken, ging deze bij de valse zakken volledig naar de verkoper. Door de snelle actie van Incovo en de politiezone kon de financiële schade voor de intercommunale beperkt blijven.

Laatst aangepast op dinsdag, 12 september 2017 08:48

Op woensdag 5 juli vindt op de Grote Markt de betonstort van de funderingsplaat plaats. Deze laag vormt de bodem van de dubbellaagse ondergrondse parking. De werkzaamheden zullen ongeveer 24 uur in beslag nemen. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er in samenspraak met de aannemer en de verkeerspolitie omleidingen georganiseerd. Er wordt voornamelijk geluidsoverlast en verkeershinder verwacht. In dit artikel vind je een overzicht van de verwachtte geluidsoverlast, verkeershinder en omleidingen.

Laatst aangepast op dinsdag, 04 juli 2017 07:25

De eerste algemene ledenvergadering van de BIN’s (BuurtInformatieNetwerk) in Machelen en Diegem was een succes. Een zeventigtal leden waren vrijdagavond aanwezig om kennis te maken met elkaar en de coördinatoren van het BIN. Na een welkomstwoord van de burgemeester werd een overzicht gegeven van de BIN-werking van het afgelopen jaar. Ook de inbraakproblematiek in onze zone werd besproken en de leden kregen meteen een aantal praktische beveiligingstips mee.

Heb je interesse in het BIN of wil je lid worden? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie over de bestaande BIN's vind je hier.

Laatst aangepast op maandag, 03 juli 2017 08:27

Tijdens de politieraad van de politiezone Vilvoorde-Machelen (VIMA) werden de criminaliteitscijfers voor 2016 bekend gemaakt.

In 2016 werden 4407 misdrijven geregistreerd, dat zijn er 205 minder dan in 2015 (of een daling met 4,6%). In de laatste tien jaar is het aantal geregistreerde misdrijven nog nooit zo laag geweest, en dit niettegenstaande de forse stijging van het aantal inwoners.

In meer dan de helft van de gevallen gaat het om misdrijven tegen eigendommen zoals diefstallen, inbraken, vandalisme, vernielingen, … . Ongeveer één derde van de misdrijven zijn gericht tegen personen zoals geweld, bedreigingen, drugs en zedenfeiten. De overige feiten betreffen bijzondere criminaliteitsvormen zoals financieel-economische criminaliteit, inbreuken op handelspraktijken, sociale wetgeving en allerhande vormen van informatica-criminaliteit zoals hacking.

Erger jij je ook aan verkeerd geparkeerde auto’s? Word je met de kinderwagen soms gehinderd door een wagen op het voetpad? Zijn geparkeerde vrachtwagens in je woonwijk een doorn in het oog?

Welnu, hier komt verandering in. De gemeente en de politie ViMa gaan samen het fout parkeren aanpakken.

Voetgangers, fietsers en andere zwakke weggebruikers moeten veilig en eenvoudig doorheen de woonzones geraken. Correct en veilig parkeren moet hierbij helpen. Ook de doorgangen voor brandweer en ziekenwagen, vuilnisophaling, strooidiensten, … zijn een belangrijk aandachtspunt.

Laatst aangepast op donderdag, 18 mei 2017 06:01

Sinds een aantal dagen ontvangen het stadsbestuur en de politiezone VIMA ongeruste meldingen van burgers die thuis bezoek krijgen van een verkoper van de firma VERISURE. Deze firma verkoopt beveiligingsapparatuur.

Deze deur-tot-deur actie roept heel wat vragen op. De verkopers van dienst beginnen de verkooppraat met de mededeling dat er de laatste tijd heel wat inbraken gebeurden in de wijk. Daarbij wordt beweerd dat ze deze informatie bekomen van de politie waarbij er wordt gesuggereerd dat ze samenwerken met VIMA.

Niets is minder waar. De firma VERISURE probeert op bedenkelijke wijze klanten te werven op basis van bedrieglijke informatie: het klopt niet dat Vilvoorde kampt met een toenemend aantal inbraken én het is evenmin een feit dat de firma VERISURE hierover samenwerkt met VIMA. Burgemeester Bonte, die zelf ook de verkoper aan de deur kreeg, overweegt klacht neer te leggen wegens bedrieglijke handelspraktijken door de vertegenwoordiger van VERISURE.

Het stadsbestuur en de politiezone VIMA geven nog even volgende tips mee in het omgaan met deur-aan-deurverkopers.

 

Laatst aangepast op donderdag, 23 maart 2017 15:32
dinsdag, 14 maart 2017 08:43

BIN Drie Linden wordt BIN Diegem

Op 26 september 2016 werd in Diegem een BIN opgericht in de Drie Linden wijk. BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk. Het is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners en de lokale politie. Een dergelijk BIN heeft tot doel het meldingsgedrag aan de politie te verhogen; het onveiligheidgevoel bij de bevolking te verlagen; de sociale controle te bevorderen en de preventiegedachte te verspreiden.

Al snel bleek er ook buiten deze wijk interesse voor het oprichten van een BIN. De mogelijkheden werden bekeken en na evaluatie van de werking van het BIN Drie Linden werd besloten de werking uit te breiden naar het volledige grondgebied van Diegem. 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 14 maart 2017 08:56
woensdag, 22 februari 2017 09:00

Agenda politieraad 28 februari 2018

Woensdag 28 februari 2018 is het om 20u00 politieraadszitting in de raadzaal van het gemeentehuis van Machelen.

De agenda kan je hier raadplegen.

 

Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 12:00