De politiezone VIMA is op zoek naar een nieuwe collega om de wijkpolitie te ondersteunen, meer bepaald een burger-personeelslid (CALOG) niveau C.

Tot het takenpakket behoren o.a. het te woord staan van burgers aan het onthaal en telefonisch; je zorgt daarbij voor een correcte doorverwijzing naar de bevoegde diensten en levert de nodige documenten af aan burgers.

Daarnaast verzorg je ook enkele administratieve taken zoals klassement van documenten, briefwisseling verwerken en beheer van verloren voorwerpen,...

Het functieprofiel, de aanwervingsvoorwaarden en de inschrijvingsmodaliteiten zijn terug te vinden op de website van jobpol onder het wedstrijdnummer  S 6729 N 17 03.

Datum van aanwerving is te bepalen met de kandidaat.

Werkplaats : Woluwestraat 1 te Machelen/

Uiterste inschrijvingsdatum : 13 oktober 2017

Het aantal kandidaturen wordt gelimiteerd op 25, wees er dus snel bij. Enkel via www.jobpol.be kan je je kandidatuur geldig indienen.

Laatst aangepast op vrijdag, 22 september 2017 14:15
dinsdag, 12 september 2017 08:37

Incovo ontdekt fraude met valse afvalzakken

De lokale politie is een zoektocht gestart naar verdachten van vermoedelijke fraude met grote, bruine afvalzakken van de intercommunale Incovo. Het is de intercommunale die het gebruik van de valse afvalzakken tijdens een routinecontrole ontdekte en aan de alarmbel trok. Incovo afvalzakken zijn beveiligd tegen namaak waardoor valse exemplaren bij dergelijke controles snel opgespoord worden.

De valse huisvuilzakken zijn al enkele maanden in omloop, maar in het belang van het onderzoek werd dit nog niet bekend gemaakt. De valse afvalzakken werden – voor zover bekend – tegen dezelfde prijs verkocht als echte zakken. Waar bij de gewone Incovo-zak de opbrengst van de afvalzak grotendeels dient om de kost van de afvalverwerking te dekken, ging deze bij de valse zakken volledig naar de verkoper. Door de snelle actie van Incovo en de politiezone kon de financiële schade voor de intercommunale beperkt blijven.

Laatst aangepast op dinsdag, 12 september 2017 08:48

Op woensdag 5 juli vindt op de Grote Markt de betonstort van de funderingsplaat plaats. Deze laag vormt de bodem van de dubbellaagse ondergrondse parking. De werkzaamheden zullen ongeveer 24 uur in beslag nemen. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er in samenspraak met de aannemer en de verkeerspolitie omleidingen georganiseerd. Er wordt voornamelijk geluidsoverlast en verkeershinder verwacht. In dit artikel vind je een overzicht van de verwachtte geluidsoverlast, verkeershinder en omleidingen.

Laatst aangepast op dinsdag, 04 juli 2017 07:25

De eerste algemene ledenvergadering van de BIN’s (BuurtInformatieNetwerk) in Machelen en Diegem was een succes. Een zeventigtal leden waren vrijdagavond aanwezig om kennis te maken met elkaar en de coördinatoren van het BIN. Na een welkomstwoord van de burgemeester werd een overzicht gegeven van de BIN-werking van het afgelopen jaar. Ook de inbraakproblematiek in onze zone werd besproken en de leden kregen meteen een aantal praktische beveiligingstips mee.

Heb je interesse in het BIN of wil je lid worden? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie over de bestaande BIN's vind je hier.

Laatst aangepast op maandag, 03 juli 2017 08:27

Tijdens de politieraad van de politiezone Vilvoorde-Machelen (VIMA) werden de criminaliteitscijfers voor 2016 bekend gemaakt.

In 2016 werden 4407 misdrijven geregistreerd, dat zijn er 205 minder dan in 2015 (of een daling met 4,6%). In de laatste tien jaar is het aantal geregistreerde misdrijven nog nooit zo laag geweest, en dit niettegenstaande de forse stijging van het aantal inwoners.

In meer dan de helft van de gevallen gaat het om misdrijven tegen eigendommen zoals diefstallen, inbraken, vandalisme, vernielingen, … . Ongeveer één derde van de misdrijven zijn gericht tegen personen zoals geweld, bedreigingen, drugs en zedenfeiten. De overige feiten betreffen bijzondere criminaliteitsvormen zoals financieel-economische criminaliteit, inbreuken op handelspraktijken, sociale wetgeving en allerhande vormen van informatica-criminaliteit zoals hacking.

Erger jij je ook aan verkeerd geparkeerde auto’s? Word je met de kinderwagen soms gehinderd door een wagen op het voetpad? Zijn geparkeerde vrachtwagens in je woonwijk een doorn in het oog?

Welnu, hier komt verandering in. De gemeente en de politie ViMa gaan samen het fout parkeren aanpakken.

Voetgangers, fietsers en andere zwakke weggebruikers moeten veilig en eenvoudig doorheen de woonzones geraken. Correct en veilig parkeren moet hierbij helpen. Ook de doorgangen voor brandweer en ziekenwagen, vuilnisophaling, strooidiensten, … zijn een belangrijk aandachtspunt.

Laatst aangepast op donderdag, 18 mei 2017 06:01

Sinds een aantal dagen ontvangen het stadsbestuur en de politiezone VIMA ongeruste meldingen van burgers die thuis bezoek krijgen van een verkoper van de firma VERISURE. Deze firma verkoopt beveiligingsapparatuur.

Deze deur-tot-deur actie roept heel wat vragen op. De verkopers van dienst beginnen de verkooppraat met de mededeling dat er de laatste tijd heel wat inbraken gebeurden in de wijk. Daarbij wordt beweerd dat ze deze informatie bekomen van de politie waarbij er wordt gesuggereerd dat ze samenwerken met VIMA.

Niets is minder waar. De firma VERISURE probeert op bedenkelijke wijze klanten te werven op basis van bedrieglijke informatie: het klopt niet dat Vilvoorde kampt met een toenemend aantal inbraken én het is evenmin een feit dat de firma VERISURE hierover samenwerkt met VIMA. Burgemeester Bonte, die zelf ook de verkoper aan de deur kreeg, overweegt klacht neer te leggen wegens bedrieglijke handelspraktijken door de vertegenwoordiger van VERISURE.

Het stadsbestuur en de politiezone VIMA geven nog even volgende tips mee in het omgaan met deur-aan-deurverkopers.

 

Laatst aangepast op donderdag, 23 maart 2017 15:32
dinsdag, 14 maart 2017 08:43

BIN Drie Linden wordt BIN Diegem

Op 26 september 2016 werd in Diegem een BIN opgericht in de Drie Linden wijk. BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk. Het is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners en de lokale politie. Een dergelijk BIN heeft tot doel het meldingsgedrag aan de politie te verhogen; het onveiligheidgevoel bij de bevolking te verlagen; de sociale controle te bevorderen en de preventiegedachte te verspreiden.

Al snel bleek er ook buiten deze wijk interesse voor het oprichten van een BIN. De mogelijkheden werden bekeken en na evaluatie van de werking van het BIN Drie Linden werd besloten de werking uit te breiden naar het volledige grondgebied van Diegem. 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 14 maart 2017 08:56
woensdag, 22 februari 2017 09:00

Agenda politieraad 28 februari 2018

Woensdag 28 februari 2018 is het om 20u00 politieraadszitting in de raadzaal van het gemeentehuis van Machelen.

De agenda kan je hier raadplegen.

 

Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 12:00

De toegang tot de Grote Markt in Vilvoorde wordt afgesloten voor het verkeer. Dat brengt enkele aanpassingen in de verkeerssituatie met zich mee:

  • De toegang tot de Marktstraat vanaf de Vlaanderenstraat wordt in beide richtingen verboden.
  • De toegang tot de Bergstraat vanaf de Lange Molensstraat wordt verboden, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer. Daartoe wordt de Bergstraat en het aangrenzende stuk van de Grote Markt tussen de Lange Molensstraat en de Leuvensestraat gedurende de werken opengesteld voor twee-richtingsverkeer.
  • Stilstaan of parkeren wordt verboden in de Bergstraat.
  • Het verkeer in Lange Molensstraat zal voorrang hebben op het verkeer dat uit de Bergstraat komt.
  • In de Lange Molensstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Bergstraat, zal parkeren en stilstaan eveneens verboden zijn, en dit aan beide zijden.

 

Laatst aangepast op donderdag, 02 februari 2017 12:16

Om de veiligheid van de inwoners en bezoekers te verhogen, investeren beide gemeenten in een vernieuwing en uitbreiding van het bestaande cameranetwerk op het grondgebied van de politiezone Vilvoorde-Machelen. Het gaat om bewakingscamera’s die het openbaar domein filmen. De beelden worden bekeken en verwerkt door de lokale politie.

In 2006 ging de politiezone voor het eerst aan de slag met een proefproject rond camerabewaking om verschillende vormen van overlast terug te dringen. Zes locaties werden toen uitgerust met een camera, vier in Vilvoorde en twee in Machelen. In 2011 volgde een eerste uitbreiding van het netwerk met vijf nieuwe locaties. Twee jaar later kwamen daar nog twee locaties bij, wat het totaal op dertien bracht, negen in Vilvoorde en vier in Machelen. In 2015 werd besloten om het hele netwerk aan een grondige studie te onderwerpen om over te gaan tot de vernieuwing én uitbreiding van het volledig systeem. Met deze uitbreiding komt cameratoezicht op negentien verschillende locaties, dertien in Vilvoorde en zes in Machelen. Daarnaast zullen aan de grote invalswegen camera’s geïnstalleerd worden die uitgerust zijn met ANPR-technologie (automatische nummerplaat herkenning). De politieraad keurde in februari 2016 het project goed en gaf daarmee groen licht voor de plaatsing van de camera’s met een totaal prijskaartje van 610.000 euro. “De beide gemeenten doen hiermee aanzienlijke bijkomende financiële inspanning om het veiligheidsbeleid te versterken. Niettegenstaande de criminaliteitscijfers de voorbije jaren de positieve kant op gaan, moet het nog beter. Door de inzet van nieuwe technologie moet dit lukken." aldus burgemeester Bonte.

 

Laatst aangepast op donderdag, 15 december 2016 11:49

Na een tweede nacht van bluswerken hebben de brandweerdiensten goede vorderingen gemaakt en de industriebrand die in de nacht van 1 december uitbrak bij het bedrijf Stallaert Recycling nv onder controle kunnen houden. Het verwijderen van het brandafval vordert. Metingen in de ochtend van 3 december van de Civiele Bescherming tonen aan dat er nog steeds geen gevaar is voor de volksgezondheid.

 

De brandweerdiensten zullen nog lange tijd moeten nablussen, met ondersteuning van de korpsen uit de omliggende zones. Wel wordt alles in het werk gesteld om de Willemsstraat (Jan-Frans) tegen maandagochtend volledig vrij te geven voor het verkeer.

 

Metingen van de Civiele Bescherming en de Vlaamse milieudiensten in de ochtend van 3 december tonen opnieuw aan dat de rook niet toxisch is en er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De geurhinder wordt steeds minder, waardoor ramen en deuren terug geopend kunnen worden.

 

“Het is goed om vast te stellen dat de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten ook in dergelijke moeilijke omstandigheden op een professionele en efficiënte manier kunnen samenwerken. Wanneer alles goed verloopt, mag het ook zeker gezegd worden”, aldus burgemeester Bonte.

Laatst aangepast op zaterdag, 03 december 2016 09:03

Na een tweede nacht van bluswerken hebben de brandweerdiensten goede vorderingen gemaakt en de industriebrand die in de nacht van 1 december uitbrak bij het bedrijf Stallaert Recycling nv onder controle kunnen houden. Het verwijderen van het brandafval vordert. Metingen in de ochtend van 3 december van de Civiele Bescherming tonen aan dat er nog steeds geen gevaar is voor de volksgezondheid.

De brandweerdiensten zullen nog lange tijd moeten nablussen, met ondersteuning van de korpsen uit de omliggende zones. Wel wordt alles in het werk gesteld om de Willemsstraat (Jan-Frans) tegen ‪maandagochtend volledig vrij te geven voor het verkeer.

Metingen van de Civiele Bescherming en de Vlaamse milieudiensten in de ochtend van 3 december tonen opnieuw aan dat de rook niet toxisch is en er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De geurhinder wordt steeds minder, waardoor ramen en deuren terug geopend kunnen worden.

"Het is goed om vast te stellen dat de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten ook in dergelijke moeilijke omstandigheden op een professionele en efficiënte manier kunnen samenwerken. Wanneer alles goed verloopt, mag het ook zeker gezegd worden", aldus burgemeester Bonte.

 

Laatst aangepast op zaterdag, 03 december 2016 09:06
vrijdag, 02 december 2016 08:49

Zware industriebrand Kanaalzone onder controle

 

Geen gevaar voor volksgezondheid

Op de grens van Vilvoorde en Grimbergen is in de nacht van 1 december een zware industriebrand uitgebroken. De brandweer heeft de hele nacht geblust en ook vandaag, vrijdag 2 december, zal er nog moeten worden nageblust.

Het vuur ontstond om nog onbekende reden omstreeks elf uur ’s avonds bij het bedrijf Stallaert Recycling nv op de grens van Vilvoorde en Grimbergen. Het bedrijf is gelegen aan de Cokeriestraat langsheen het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het vuur sloeg hard toe en werd een hele nacht bestreden met zo'n zeventig brandweermannen van onder andere de brandweerzone Vlaams-Brabant West, Rivierenland en de Civiele Bescherming.

Meteen na het ontstaan van de brand ontstond een zwarte rookpluim. De brandweer stelde meteen de omwonenden gerust en liet weten dat er geen gevaar was. Omstreeks 6.30 uur was het vuur onder controle. De schade is immens. In 2011 woedde ook al eens een zware brand op hetzelfde terrein.

Gelet op de windrichting kan in Vilvoorde roetneerslag te zien zijn. Metingen van de Civiele Bescherming tonen echter aan dat deze geen gevaar betekenen voor de gezondheid. Wel wordt aangeraden in die wijken de ramen en deuren gesloten te houden tot nader bericht.

Laatst aangepast op vrijdag, 02 december 2016 08:56