Wijk

De politiezone Vilvoorde-Machelen is opgesplitst in tien wijken - acht in Vilvoorde en twee in Machelen – met elk een eigen wijkkantoor.

Klik op uw wijk om de gegevens van het wijkkantoor te bekijken.

HINP Rudi Claes staat aan het hoofd van de wijkpolitie.

Telefoon: 02 254 12 23

Fax: 02 252 61 09

Wie is uw wijkinspecteur? Zoek het hier uit.

U kunt uw wijkinspecteur contacteren tijdens zijn werkuren om een persoonlijke afspraak te maken.

Uw wijkinspecteur:

  • is aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig in het straatbeeld;
  • onderhoudt goede contacten met de bewoners;
  • handelt gerechtelijke en administratieve stukken af;
  • bemiddelt bij burengeschillen en plaatselijke ongemakken;
  • oefent algemeen toezicht uit in de wijk;
  • houdt toezicht en regelt het verkeer bij plaatselijke manifestaties, markten, kermissen;
  • signaleert schade aan gemeentelijke infrastructuur, verkeersborden, slechte staat van het wegdek;
  • pakt plaatselijke problemen projectmatig aan;
  • houdt toezicht op de naleving van wetten en plaatselijke verordeningen.