Recherche

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Commissaris Paul Doms leidt de recherche.


De recherche bestaat uit drie elkaar ondersteunende diensten die fungeren als een gespecialiseerde tweedelijnspolitie:

  • de Algemene Recherche;
  • de Sociale Recherche.
  • de Cel Info

Algemene recherche

Het kader van de algemene recherche voorziet vier hoofdinspecteurs en twaalf inspecteurs.

De algemene recherche voert - zonder onderscheid - onderzoek naar diefstallen en oplichtingen, geweldsdelicten, inbreuken op de drug- en hormonenwetgevingen, financiële delicten,…
Zij vat de daders en verzamelt bewijselementen tegen hen.


Sociale recherche

Deze dienst bestaat uit één gespecialiseerde hoofdinspecteur en vijf inspecteurs en werkt samen met tal van externe partners.

De sociale recherche houdt zich bezig met een hele waaier aan jeugd- en gezinsproblematieken: onrustwekkende verdwijningen, zedenfeiten, 
(v)echtscheidingen, hoede- en bezoekrecht, onderhoudsgeld, adoptie en intrafamiliaal geweld.  Ze onderhoudt contacten met de scholen en volgt problematische opvoedingssituaties, spijbelaars en jeugdige delinquenten op.

Cel Info

Deze dienst bestaat uit één hoofdinspecteur en vier inspecteurs.

De Cel Info zorgt voor de ondersteuning van de algemene en sociale recherche en houdt zich bezig met informatiebehandeling inzake radicalisme, extremisme en andere fenomenen in het kader van gerechtelijke en bestuurlijke politie.