Interventie

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 253 33 33

Fax: 02 252 60 90

Commissaris Philip Gabriël leidt de interventiedienst.


De interventiedienst is de eerstelijnspolitie van de zone.

Hij bestaat uit:

  • permanentieploegen;
  • bijzondere diensten.

De permanentieploegen vormen de ruggengraat van het korps. Minstens twee patrouilles van elk twee politie-inspecteurs staan 24 uur op 24 uur paraat. De ploegen voeren niet enkel interventies uit. Ze vergroten ook de zichtbaarheid van de politie en ze zijn een aanspreekpunt voor de bevolking. Zo helpen ze mee aan een verhoogd veiligheidsgevoel.

De bijzondere diensten voeren opdrachten uit van zowel bestuurlijke als gerechtelijke politie. Denk maar aan ordehandhaving, preventief en ontradend toezicht, bevorderen van de verkeersveiligheid, opsporen van verdachten, verzamelen van bewijzen, ....

De Officier van Gerechtelijke Politie (OGP) stuurt de permanentieploegen en de bijzondere diensten aan vanuit het hoofdcommissariaat.  Op het terrein staat een terreinondersteuner hen bij.

De centrale meldkamer tenslotte volgt de dringende meldingen en interventies op het grondgebied van de politiezone Vilvoorde-Machelen via de radio.
Ze is 24 uur op 24 telefonisch bereikbaar en staat in permanent contact met de provinciale meldkamer in Leuven.

Een permanente, snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening voor u: dat is onze eerste zorg.

Ook de dienst onthaal maakt deel uit van deze dienst.