Informatiebeheer

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 255 72 08

Fax: 02 255 72 34

Hoofdinspecteur Danny Geens leidt de dienst Informatiebeheer

 

De dienst informatie beheer bestaat uit

  • Het Lokaal Informatie Kruispunt (L.I.K.)
  • De dienst APO

Het lokaal informatiekruispunt (L.I.K.) verzamelt, verwerkt en verdeelt de operationele en bestuurlijke informatie op lokaal niveau.

De APO dienst heeft tot doel de lokale politie toe te laten bepaalde welomschreven dossiers volledig af te handelen in eigen beheer. Na afhandeling wordt het dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die beslist over eventuele vervolging voor de rechtbank, een minnelijke schikking of seponering.

De dienst APO staat ook in voor:

  • kwaliteitscontrole op gebied van inhoud en volledigheid van de opgestelde processen-verbaal
  • verwerking en verdeling van de in- en uitgaande opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden