dinsdag, 11 september 2018 06:15

Terug naar school... pas uw snelheid aan!

Vorige week werd het nieuwe schooljaar ingezet. Onze politiezone zorgde daarbij voor extra verkeerstoezicht om kinderen en jongeren veilig tot aan de schoolpoort te krijgen. Maar ook bestuurders dragen een grote verantwoordelijkheid voor een veilige verkeersomgeving. Snelheid is een risicofactor die zwaar doorweegt bij verkeersongevallen, daarom zetten we dit jaar extra in op snelheidscontroles in de schoolomgevingen.
Gedurende deze eerste week van het schooljaar controleerden we elke dag op verschillende plaatsen. In totaal werden al meer dan 6000 voertuigen gecontroleerd. 90 % van de bestuurders respecteerden de snelheidslimieten. In de bebouwde kom (max. 50 km/u) reed 93 % niet sneller dan toegestaan, in de zone 30 was dit 86 %.
Ook de komende weken zullen we blijven controleren op snelheid.