dinsdag, 04 september 2018 09:15

Snelheidscontroles op de eerste schooldag.

Naar aanleiding van de eerste schooldag heeft het team verkeer van onze politiezone gisteren gecontroleerd op snelheid. Bijzondere aandacht ging naar de zone 30 in de onmiddellijke omgeving van scholen.

In de bebouwde kom werden 609 voertuigen gecontroleerd; twaalf bestuurders werden geverbaliseerd, zijnde 1,96%. In de zone 30 werden 304 voertuigen gecontroleerd. Acht bestuurders werden geverbaliseerd, zijnde 2,63%. In de zone 30 reden 170 van de 304 voertuigen trager dan 30km/uur, zijnde 55,92%.

Samen is dit goed voor een totaal van 913 gecontroleerde voertuigen, waarvan 20 bestuurders geverbaliseerd werden (2,19%)

Deze snelheidscontroles worden tijdens de eerste drie weken van september met dezelfde intensiteit aangehouden.