woensdag, 28 februari 2018 08:20

Vanaf 1 maart opnieuw onthaal in bepaalde wijkkantoren van de politiezone.

Naar aanleiding van de beslissing van het OCAD om het dreigingsniveau opnieuw te verlagen, kunnen de wijkagenten van de politiezone opnieuw meer gegarandeerde onthaaluren organiseren. Het gaat in het bijzonder om de wijkagenten van Houtem, Peutie, Koningslo, Diegem en Vilvoorde-centrum.

Vlak na de aanslagen in Parijs in november 2015 besliste het OCAD om het dreigingsniveau te verhogen naar het niveau drie. Er werden verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid van de politiemedewerkers op het terrein te verzekeren. Eén van de maatregelen was het terugschroeven van de gegarandeerde onthaaluren in de onvoldoende beveiligde wijkkantoren. Burgers konden vanaf dan niet langer gewoon langsgaan bij de wijkagenten tijdens de onthaaluren, maar moesten een afspraak maken om de wijkagent te spreken.

De politiezone Vilvoorde-Machelen wil een kwaliteitsvolle politiezorg leveren aan de burgers. Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de wijkpolitie zijn daarbij belangrijke onderdelen, in het bijzonder als het gaat over de dienstverlening naar de eigen inwoners toe. Voet - en fietspatrouilles, een eigen GSM en een persoonlijk email-adres maken van de wijkagenten heel bereikbare politiemedewerkers. Ze hebben een belangrijke rol in het leveren van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Samen met onze partners leveren zij een allesomvattende en kwaliteitsvolle politiezorg af. Ze zijn gekend bij de inwoners, werken probleemoplossend en kunnen zo veel mogelijk politiewerk op maat afleveren.

Het opnieuw aanbieden van gegarandeerde onthaaluren maakt de dienstverlening van de wijkpolitie opnieuw compleet. Tijdens deze onthaaluren kan je gewoon zonder afspraak langsgaan bij de wijkagent. We raden de burgers wel aan om een afspraak te maken via telefoon of e-mail wanneer ze de wijkagent persoonlijk willen spreken. Zo kunnen zij meer tijd maken om de burgers verder te helpen. Alle contactgegevens van de wijkagenten zijn terug te vinden op onze website onder "Wie is mijn wijkagent"