woensdag, 21 februari 2018 14:49

Grote controleactie drugs in Vilvoorde

Op woensdag 21 februari organiseerde de politiezone Vilvoorde-Machelen een grootschalige controleactie gericht op druggebruik en -handel in de omgeving van het station te Vilvoorde. De actie kaderde volledig binnen het integraal veiligheidsbeleid van de stad en is het resultaat van een nauwe samenwerking met verschillende partners binnen de veiligheidsketen.

 

 

Gebruik van - en handel in verdovende middelen zijn al jaren een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone. De politie gaat daarbij methodisch te werk en concentreert haar activiteiten al enkele jaren op de gevoelige plaatsen en sectoren in de zone, maar ook op specifieke doelgroepen zoals dealers. Drugsmisdrijven vereisen een proactieve aanpak, omdat slachtoffers zelf geen aangifte komen doen. De misdrijven moeten voornamelijk actief opgespoord worden door de politiediensten, een dergelijk controleactie is daarbij een handig middel.

Het station in Vilvoorde is een plaats waar duizenden pendelaars dagelijks het openbaar vervoer nemen. Dat maakt van de omgeving een drukke verzamelplaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, om samen de bus of de trein te nemen. Anderzijds zorgt deze drukte er ook voor dat gebruiker en dealer elkaar gemakkelijk kunnen vinden zonder  op te vallen.

De focus van de actie lag vandaag op de schoolgaande jongeren. Zij vormen een bijzonder kwetsbare doelgroep. Sensibilisering, preventie en hulpverlening zijn van groot  belang voor dit doelpubliek, maar soms is een krachtiger signaal nodig. De lokale politie wou vandaag dat signaal geven aan de jeugd, meer bepaald dat druggebruik en -dealen misdrijven zijn die niet getolereerd worden en dat betrapping ook een gepast gevolg zal krijgen.

De politiezone organiseert wel vaker acties om drugsmisdrijven op te sporen, maar wat deze actie zo bijzonder maakte, was de doorgedreven samenwerking op het terrein met de verschillende partners: NMBS, Securail, De Lijn, DVZ, parket Halle-Vilvoorde, Federale Politie en de stad Vilvoorde hebben allen hun steentje bijgedragen om de actie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

 

“Deze actie is een samenwerking tussen verschillende politiediensten en de stad en kadert eveneens in de acties van het Kanaalplan. Ook  onze stad wordt jammer genoeg geconfronteerd met de drugproblematiek. Door intensief samen te werken en strikte controles te doen proberen we hier het hoofd aan te bieden”, volgens burgemeester Hans Bonte

De actie werd opgedeeld in twee fases om zowel in- als uitgaande reizigers te controleren. Er werden drugshonden ingezet om verdachte reizigers te identificeren. De politiediensten controleerden 1430 personen, 69 personen werden aan een grondigere controle onderworpen. Daarnaast controleerde De Lijn 1750 personen op 63 bussen. In totaal werden 30 processen-verbaal opgesteld.