vrijdag, 22 september 2017 13:50

Vacature : administratief assistent voor de wijkpolitie

De politiezone VIMA is op zoek naar een nieuwe collega om de wijkpolitie te ondersteunen, meer bepaald een burger-personeelslid (CALOG) niveau C.

Tot het takenpakket behoren o.a. het te woord staan van burgers aan het onthaal en telefonisch; je zorgt daarbij voor een correcte doorverwijzing naar de bevoegde diensten en levert de nodige documenten af aan burgers.

Daarnaast verzorg je ook enkele administratieve taken zoals klassement van documenten, briefwisseling verwerken en beheer van verloren voorwerpen,...

Het functieprofiel, de aanwervingsvoorwaarden en de inschrijvingsmodaliteiten zijn terug te vinden op de website van jobpol onder het wedstrijdnummer  S 6729 N 17 03.

Datum van aanwerving is te bepalen met de kandidaat.

Werkplaats : Woluwestraat 1 te Machelen/

Uiterste inschrijvingsdatum : 13 oktober 2017

Het aantal kandidaturen wordt gelimiteerd op 25, wees er dus snel bij. Enkel via www.jobpol.be kan je je kandidatuur geldig indienen.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING
 • verzorgt het onthaal in het commissariaat van Machelen
 • beheer van de telefonische oproepen
 • correcte doorverwijzing van burgers naar de bevoegde diensten
 • afleveren van de nodige documenten aan burgers
 • instaan voor infodoorstroming naar de andere diensten
 • beheer deurwaardersexploten
 • beheer strafregister
 • beheer verloren voorwerpen
 • administratieve ondersteuning (uitbouw en beheer klassementen, briefwisseling verwerken,…)
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.
Specifieke vereisten voor de betrekking:

Algemeen profiel:

 • sociaal contactvaardig zijn
 • dienstverlenende en positieve ingesteldheid
 • klantvriendelijk en tactvol zijn
 • stressbestendig zijn
 • onpartijdig, discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
 • flexibel en beschikbaar zijn
 • goede kennis MS-Office (Word,Excel,…)
 • oog hebben voor orde, stiptheid en respect voor termijnen

Specifiek profiel:

 • communicatieve en redactionele vaardigheden
 • kennis van de structuur, organisatie en opdrachten van de lokale politie
 • kennis van de gemeentelijke diensten
 • zelfstandig kunnen werken
 • beschikken over een goed risico inschattingsvermogen
 • goed incasseringsvermogen
 • efficiënt klasseren

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard.

Enkel via www.jobpol.be kan je je kandidatuur geldig indienen.