dinsdag, 04 juli 2017 06:59

Verwachtte hinder naar aanleiding van betonstort funderingsplaat op de Grote Markt in Vilvoorde.

Op woensdag 5 juli vindt op de Grote Markt de betonstort van de funderingsplaat plaats. Deze laag vormt de bodem van de dubbellaagse ondergrondse parking. De werkzaamheden zullen ongeveer 24 uur in beslag nemen. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er in samenspraak met de aannemer en de verkeerspolitie omleidingen georganiseerd. Er wordt voornamelijk geluidsoverlast en verkeershinder verwacht. In dit artikel vind je een overzicht van de verwachtte geluidsoverlast, verkeershinder en omleidingen.

Geluidsoverlast

De betonstort vindt plaats tussen 5:00 en 20:00 uur. Er worden drie betonpompen geïnstalleerd die respectievelijk tot 14u, 15u en 20u zullen draaien. Dit kan voor enige geluidsoverlast zorgen vanaf 5u00 's ochtends. Wanneer de betonstort afgerond is, moet het beton onmiddellijk daarna nog gepolierd (gladgestreken) worden. Dat zal dezelfde dag van 20:00 tot ongeveer 04:00 uur ’s nachts gebeuren. Doordat beton snel droogt, is het enorm belangrijk dat de werken zo snel mogelijk op elkaar volgen. Tijdens het nachtelijk polieren van de funderingsplaat zal er tevens geluidshinder zijn voor de omwonenden van de Grote Markt. De aannemer probeert dit tot een minimum te beperken en zal zich zoveel mogelijk aan de afgesproken timing houden.

Verkeershinder en omleidingen

Vooraleer de betonstort kan plaatsvinden, zullen de vrachtwagens die het beton vervoeren op hoge snelheid het beton voordraaien om het voldoende vloeibaar te maken om het te storten. Het voordraaien gebeurt buiten het centrum, dit om geluidshinder voor omwonenden van de Grote Markt te beperken. De betonmixers zullen voordraaien op de parkeerzone langs de Schaarbeeklei, zonder hinder voor het doorgaand verkeer.

Zolang de betonstort duurt, zal er heel wat werfverkeer door het stadscentrum van Vilvoorde rijden. Dit kan voor hinder zorgen. Er zullen enkele omleidingen worden ingesteld en de politie zal begeleiding voorzien om omwonenden en passanten zo vlot en veilig mogelijk om te leiden.

In de Lange Molensstraat, vanaf de Kleine Molenstraat tot aan de Bergstraat, wordt er een wachtzone voor de betonmixers ingesteld. Het doorgaand verkeer blijft open in twee richtingen en maakt gebruik van de parkeerstrook.


De Vlaanderenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer “uitgezonderd werfverkeer” tussen de Langemolenstraat en de N. De Brouwerestraat. De Eikstraat is niet bereikbaar. Omleiding wordt voorzien via de Vlaanderenstraat - Zennelaan - Spuymolenstraat. Het verkeer komende uit de N. De Brouwerestraat wordt verplicht richting Mechelsestraat gestuurd. 

De Mechelsestraat wordt doodlopend. Dit wordt aangegeven t.h.v. de Kolveniersstraat. Het verkeer komende uit de Kolveniersstraat wordt omgeleid naar de Rooseveltlaan.

Ook hinder verwacht op maandag 10 juli

Maandag 10 juli 2017 vanaf 04h00 wordt een torenkraan gemonteerd in de Bergstraat. Stilstaan en parkeerverbod wordt ingesteld in de gehele Bergstraat vanaf 10/07/2017 om 00h00. Er geldt dan tevens een parkeerverbod in de Lange Molenstraat tegenover de Bergstraat en voor de Bergstraat.