Zonale Veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad bepaalt het politiebeleid voor elke politiezone.
In de raad vindt een systematisch overleg plaats tussen de burgemeesters, de Procureur des Konings, de korpschef van de politiezone en de bestuurlijk directeur-coordinator van de federale politie. Daarnaast kan de zonale veiligheidsraad ook deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen.


De zonale veiligheidsraad heeft drie opdrachten:

  • het zonaal veiligheidsplan bespreken en voorbereiden;
  • de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie optimaal coördineren;
  • de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan evalueren.