Politieraad

De politieraad oefent de democratische controle uit op het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.  De raad keurt de krachtlijnen van het zonale veiligheidsplan goed en de leden van de politieraad kunnen het politiecollege vragen stellen over het politiebeleid.
Daarnaast beheert de politieraad de goederen en inkomsten van de politiezone en bepaalt hij de personeelsformatie.


Samenstelling
De politieraad bestaat uit 21 leden. Het bevolkingsaantal van iedere gemeente bepaalt hoeveel leden ze heeft in de politieraad: 14 gemeenteraadsleden vertegenwoordigen Vilvoorde en 5 Machelen. De burgemeesters maken van rechtswege deel uit van de politieraad.

Werking
De politieraad vergadert zo vaak als vereist, met een minimum van vier maal per jaar.
De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden materies gaat. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor.