Politiecollege

In een meergemeentezone zoals de politiezone Vilvoorde-Machelen oefent het politiecollege het gezag uit over het lokale korps en de korpschef. Het beslist eveneens over de organisatie en de werking van het korps zonder zich te mengen in de interne verdeling van taken en opdrachten, dat is een bevoegdheid die uitsluitend voor de korpschef is weggelegd.


De korpschef moet:

  • het politiecollege informatie geven over alles wat het lokale politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat;
  • het politiecollege inlichten over alle initiatieven die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid;
  • iedere maand verslag uitbrengen over de werking van het korps;
  • klachten van de bevolking over de werking van het korps of het optreden van haar personeel aan het politiecollege meedelen (art. 45 WGP).

Samenstelling
Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters Hans Bonte van de stad Vilvoorde en Jean-Pierre De Groef van de gemeente Machelen. Burgemeester Hans Bonte is de voorzitter.
De korpschef en de secretaris nemen deel aan de vergaderingen van het politiecollege.

Werking
Het politiecollege vergadert zo vaak als de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren het vereisen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.