In een meergemeentezone zoals de politiezone Vilvoorde-Machelen oefent het politiecollege het gezag uit over het lokale korps en de korpschef. Het beslist eveneens over de organisatie en de werking van het korps zonder zich te mengen in de interne verdeling van taken en opdrachten, dat is een bevoegdheid die uitsluitend voor de korpschef is weggelegd.

De politieraad oefent de democratische controle uit op het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.  De raad keurt de krachtlijnen van het zonale veiligheidsplan goed en de leden van de politieraad kunnen het politiecollege vragen stellen over het politiebeleid.
Daarnaast beheert de politieraad de goederen en inkomsten van de politiezone en bepaalt hij de personeelsformatie.

De zonale veiligheidsraad bepaalt het politiebeleid voor elke politiezone.
In de raad vindt een systematisch overleg plaats tussen de burgemeesters, de Procureur des Konings, de korpschef van de politiezone en de bestuurlijk directeur-coordinator van de federale politie. Daarnaast kan de zonale veiligheidsraad ook deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen.