Missie, visie en waarden

 

Missie

De politiezone VIMA wil als transparante en professionele organisatie een excellente politiezorg verzekeren en dit via samenwerking met en inspraak van alle belanghebbenden.

De politiezone VIMA:

 • is zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar;
 • streeft naar een geïntegreerde en integrale aanpak van problemen;
 • is verantwoordelijk en legt verantwoording af;
 • streeft naar een procesgerichte aanpak;
 • is in haar optreden probleemgeoriënteerd, probleemoplossend en empatisch;
 • respecteert de rechten van al haar klanten;
 • zorgt voor een vlotte interne en externe informatiedoorstroom;
 • is betrokken bij de samenleving en speelt in op haar problemen.


Visie

De politiezone VIMA wil, als onderdeel van de geïntegreerde politie, doelgericht samenwerken met haar overheden en partners om Vilvoorde en Machelen veiliger en meer leefbaar te maken voor bevolking, ondernemers en bezoekers.


Waarden

Elk lid  van de politiezone VIMA draagt zorg voor:

 • een respectvolle houding;
 • zijn voorbeeldfunctie en integriteit;
 • kwaliteit binnen zijn handelen;
 • een objectieve dienstverlening;
 • het bewerkstelligen van een goede werksfeer en teamgeest.